המשך בהזמנה

אלפא ג’ולייה

120,413 ₪

124,022  ק"מ

מיקום : כמו חדש פ"ת

עלייה לכביש : 01.2017

בעלים קודמים : 3

פרטי הזמנה

אלפא ג’ולייה
120,413 ₪
מאפיינים
שחור וולקנו
חום משולב אפור
סה״כ
120,413 ₪
המשך בהזמנה