המשך בהזמנה

אלפא ג’ולייה

214,331 ₪

67,000  ק"מ

מיקום : פרמיום הרצליה

עלייה לכביש : 01.2020

בעלים קודמים : 2

פרטי הזמנה

אלפא ג’ולייה
214,331 ₪
מאפיינים
אדום אלפא
חום משולב אפור
סה״כ
214,331 ₪
המשך בהזמנה