אלפא רומאו טונאלה

Tonale Speciale 130hp S1
2022
שנה
185,900
 
מחיר חודשי
להזמנה ופרטים נוספים

ק"מ

12,000

בעלים/יד

2

בדיקות

101

מימון בתשלומים

עד 60

טסט

07.2024

מיקום הרכב

כמו חדש חיפה

להזמנה ופרטים נוספים
מחשבון מימון
מחשבון המימון מאפשר לך ליצר סימולציה להסדר המימון המתאים לך

אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
(*) הנתונים המוצגים לעיל הם בגדר סימולציה בלבד ואינם התנאים המחייבים לעניין האשראי, ומובהר כי התנאים המחייבים להעמדת אשראי הם רק אלה הכלולים בהסכם שייחתם מול נותן האשראי/סמלת מימון, מקום בו נותן האשראי / סמלת מימון הסכימ/ה להעמיד אשראי, ובהתאם לטופס ריכוז הפרטים שיימסר ללקוח לפני העמדת האשראי. המימון מועמד על ידי סמלת מימון בע"מ, ח.פ. 516393469, בעלת רישיון למתן אשראי – מורחב (מ.ר. 63181) ו/או על ידי צדדים שלישיים. ממונה פניות הציבור סמלת מימון . מר דרור ישראלי . טל- 03-5651618. מייל –drori@samelet.com

לשמור לך את הרכב?

להצעת מחיר און ליין ותשלום מקדמה