סובארו אקס וי

XV CROSSTREK 152HP
2019
שנה
99,900
 
מחיר חודשי
להזמנה ופרטים נוספים

ק"מ

94,800

בעלים/יד

2

מימון בתשלומים

עד 60

טסט

11.2024

מיקום הרכב

כמו חדש פ"ת

להזמנה ופרטים נוספים
מחשבון מימון
מחשבון המימון מאפשר לך ליצר סימולציה להסדר המימון המתאים לך

אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
(*) הנתונים המוצגים לעיל הם בגדר סימולציה בלבד ואינם התנאים המחייבים לעניין האשראי, ומובהר כי התנאים המחייבים להעמדת אשראי הם רק אלה הכלולים בהסכם שייחתם מול נותן האשראי/סמלת מימון, מקום בו נותן האשראי / סמלת מימון הסכימ/ה להעמיד אשראי, ובהתאם לטופס ריכוז הפרטים שיימסר ללקוח לפני העמדת האשראי. המימון מועמד על ידי סמלת מימון בע"מ, ח.פ. 516393469, בעלת רישיון למתן אשראי – מורחב (מ.ר. 63181) ו/או על ידי צדדים שלישיים. ממונה פניות הציבור סמלת מימון . מר דרור ישראלי . טל- 03-5655618. מייל –drori@samelet.com

לשמור לך את הרכב?

להצעת מחיר און ליין ותשלום מקדמה