המשך בהזמנה

FORESTER

107,900 ₪

74,009  ק"מ

מיקום : כמו חדש פ"ת

עלייה לכביש : 04.2016

בעלים קודמים : 2

פרטי הזמנה

FORESTER
107,900 ₪
מאפיינים
Uכסוף
PLATINUM
סה״כ
107,900 ₪
המשך בהזמנה