המשך בהזמנה

FORESTER

97,900 ₪

97,894  ק"מ

מיקום : כמו חדש פ"ת

עלייה לכביש : 05.2015

בעלים קודמים : 1

פרטי הזמנה

FORESTER
97,900 ₪
מאפיינים
Uכחול אוקיינוס
BLACK
סה״כ
97,900 ₪
המשך בהזמנה