המשך בהזמנה

Grand Cherokee

265,413 ₪

45,000  ק"מ

מיקום : מסירות תל אביב

עלייה לכביש : 06.2019

בעלים קודמים : 1

פרטי הזמנה

Grand Cherokee
265,413 ₪
מאפיינים
כסף PSC
עור מחורר שחור
סה״כ
265,413 ₪
המשך בהזמנה