המשך בהזמנה

NEW RAM 2500 LIMITED NIGHT 6.7L 5S NRB

RAM 2500
341,628 ₪

פרטי הזמנה

NEW RAM 2500 LIMITED NIGHT 6.7L 5S NRB
341,628 ₪
מאפיינים
 בצע התאמות
אדום כהה PRV
עור שחור מושבים
אגרת רישוי₪ 2,140
סה״כ
343,768 ₪
המשך בהזמנה