שגרת טיפולים תקופתית

Tonale

אזהרה לאחר שביצעת את הפעולה האחרונה בטבלה, המשך עם הטיפול התקופתי, שמור על תדירות המצוינת בתכנית התחזוקה
בסימון כל פעולה בנקודה או באמצעות הערה. לתשומת ליבך: ביצוע מחדש של תכנית התחזוקה מההתחלה עלול לגרום לחריגה ממרווח
השירות עבור כמה טיפולים!
הטיפול התקופתי מתבצע כל שנה או ק״מ, המוקדם מביניהם

 

 

 

(1) השתמש רק בנוזלים המצוינים בחוברת השירות ולאחר בדיקת שלמות המערכת.
(2) הנסועה המרבית היא 120,000 ק”מ. יש להחליף את הרצועה כל 6 שנים, ללא תלות בנסועה.
לרכבים הפועלים בתנאים קשים )אזורים מאובקים, תנאי מזג אוויר קיצוני, טמפרטורות נמוכות או גבוהות מאוד במשך זמן רב או בנסיעות עירוניות, הפעלה מרובה במהירות
סרק): א) הנסיעה המרבית היא 60,000 ק”מ ק”מ. יש להחליף את רצועה כל 6 שנים, ללא תלות בנסועה. ב) החלף את המותחן לאחר 120,000 ק”מ או 6 שנים.
(3) החלף נוזל תיבת הילוכים כל 60,000 ק”מ או 6 שנים.
(4) כדי להבטיח הפעלה נכונה ולמנוע נזק חמור למנוע, מומלץ להקפיד על הדבר הבא: השתמש רק במצתים שאושרו לשימוש במנועים אלה. על כל המצתים להיות
מאותו סוג ויצרן (עיין בנושא “מנוע” בפרק “מפרטים טכניים”). הקפד על תדירות ההחלפה המפורטת בתכנית התחזוקה התקופתית.
מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה מטעם חברת סמלת מוטורס בע”מ, כדי להחליף מצתים.
(5) אם הרכב מופעל באזורים מרובי אבק, יש להחליף מסנן זה כל 15,000 ק”מ.
(6) יש להחליף נוזל בלמים כל שנתיים.
(7) כדי להשיג הגנה מרבית כנגד אלרגנים חיצוניים, ריכוז גבוה של אוזון ומזהמים, מומלץ להחליף את מסנן תא הנוסעים כל 6 חודשים, מומלץ לבצע זאת בתחילה של כל
אביב וסתיו.
(8) סוללת מערכת Box Connect Alfa חייבת להיות מוחלפת אחת ל5- שנים, ללא קשר למרחק שהרכב נסע.