Hero image Hero image

ראם

קטלוג תוספות

מדרגה אחורית נשלפת MOPAR לראם

2,925

מדרגה אחורית נשלפת ל RAM

Feature image

מדרך צד U-Step

5,616

צינור נירוסטה בקוטר 50 מ”מ. מחובר ללא קידוח

Feature image

מדרכי צד

5,031

מדרכי צד

Feature image

מסיט רוח למנוע- שחור

819

מסיט רוח למנוע

Feature image

מצלמת דרך DVR קדמית

1,041

מצלמה המתעדת את מהלך הנסיעה

Feature image

סט מיגונים מלא

5,148

סט מיגונים מלא RAM

Feature image

קשת העמסה מקצועית

5,148

מאפשר מעבר מהיר למצב העמסה ללא מאמץ. חיבור ללא קידוח וללא רעשי רוח

Feature image

קשת ספורט לארגז רגיל

4,212

חיבור לארגז הרכב באמצעות תושבות ייעודיות ללא קידוח ורעשי רוח

Feature image

קשת ספורט לארגז רמבוקס

4,680

קשת ייחודית עבור הראם בוקס ומותאמת למידות הרכב

Feature image

קשת ספורט שחורה לארגז רגיל

4,212

קשת שחורה לארגז רגיל

Feature image

קשת ספורט שחורה לארגז רמבוקס

4,680

קשת שחורה ארגז RAMBOX

Feature image

שדרוג לוו גרירה משולב נשלף

1,053

וו גרירה נשלף לRAM

Feature image

חבילת תוספות

ADVENTURE PACK 30L

3,393

– מקרר 30L
– ערכת חילוץ
– ערכת קפה אלפינית

Feature image
Feature image
Feature image
Feature image

RAM TO GO

9,348

– מגן גחון קדמי
– מדרגה אחורית נשלפת MOPAR
– מצלמה קידמית DVR לתעוד נסיעה
– שדרוג לוו גרירה משולב
– מגני רוח לחלונות
– מקרר L30
– ערכת חילוץ
– ערכת קפה

Feature image
Feature image
Feature image

המפרטים והנתונים המוצגים הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים בהכרח לדגם מסוים. המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי . כל המחירים כוללים מע”מ, המפרט עשוי לכלול פרטים / תוספות אופציונליים בתשלום.
ההתקנות מבוצעות על ידי ספקים חיצוניים עימם התקשרה החברה לצורך זה ( להלן-‘ הספק’) בהתאם לאישורם דרישותיהם ובהתאם להתאמת הרכב. האחריות למוצר, ככל וקיימת, ניתנת על ידי הספק בהתאם לכתב האחריות הניתן על ידו. חלק מהאביזרים נדרשים בשינוי מבנה ברישיון הרכב, שינוי המבנה אינו כלול במחיר . עמדת טעינה מסופקת על ידי חברת פלאגו בהתאם לבדיקת התאמה ואינה כוללת עבודות תשתית נוספות כגון ( אך לא רק) חפירות חציבות, אבנים משתלבות ואביזרים שאינם מופיעים במפרט ההתקנה. מערכות איתור ופוינטר מותנית בחתימה על הסכם התקשרות עם הספק ובכל מקרה אינו כולל דמי מנוי חודשיים. הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים לבין הצבעים כפי שהם במציאות. מערכות הבטיחות הינן מערכות עזר בלבד, הפועלות בתנאים ומגבלות שנועדו לסייע לנהג אך לא להחליפו, ואל לו להסתמך עליהן. המערכות אינן באות להחליף את שליטת הנהג ברכב, שימת לב לתנאי ונסיבות הדרך, ערנות, אחריות ושיקול דעת, נהיגה זהירה והקפדה על החוק. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח