Hero image Hero image

ראם

קטלוג תוספות

יח' Roll N' Lock

10,900

תוספות מקומיות - מסחרי אביזרים

Feature image

מדרכי צד

4,300

תוספות מקומיות - מסחרי אביזרים

Feature image

מחלק ראםבוקס

1,300

תוספות מקומיות - מערכות איתור וחשמל

Feature image

מסיט רוח למנוע- שחור

700

תוספות מקומיות - מערכות איתור וחשמל

Feature image

קשת העמסה מקצועית

4,400

תוספות מקומיות - מסחרי אביזרים

קשת ספורט לארגז רגיל

3,600

תוספות מקומיות - מסחרי אביזרים

קשת ספורט לארגז רמבוקס

4,000

תוספות מקומיות - מסחרי אביזרים

קשת ספורט שחורה לארגז רגיל

3,600

תוספות מקומיות - מע' שמע ואקססוריז

קשת ספורט שחורה לארגז רמבוקס

4,000

תוספות מקומיות - מע' שמע ואקססוריז

שדרוג לוו גרירה משולב נשלף

900

תוספות מקומיות - מסחרי אביזרים

Feature image

ת.ידני לא. רגיל Pacedwards

10,900

תוספות מקומיות - מערכות איתור וחשמל

ת.ידני לא.ראמבוקס Pace Edwards

10,900

תוספות מקומיות - מסחרי אביזרים

חבילת תוספות

ADVENTURE PACK 30L

2,900

– מקרר 30L
– ערכת חילוץ
– ערכת קפה אלפינית

Feature image
Feature image
Feature image
Feature image

RAM TO GO

7,990

– מגן גחון קדמי
– מדרגה אחורית נשלפת MOPAR
– מצלמה קידמית DVR לתעוד נסיעה
– שדרוג לוו גרירה משולב
– מגני רוח לחלונות
– מקרר L30
– ערכת חילוץ
– ערכת קפה

Feature image
Feature image
Feature image

המפרטים והנתונים המוצגים הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים בהכרח לדגם מסוים. המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי . כל המחירים כוללים מע”מ, המפרט עשוי לכלול פרטים / תוספות אופציונליים בתשלום.
ההתקנות מבוצעות על ידי ספקים חיצוניים עימם התקשרה החברה לצורך זה ( להלן-‘ הספק’) בהתאם לאישורם דרישותיהם ובהתאם להתאמת הרכב. האחריות למוצר, ככל וקיימת, ניתנת על ידי הספק בהתאם לכתב האחריות הניתן על ידו. חלק מהאביזרים נדרשים בשינוי מבנה ברישיון הרכב, שינוי המבנה אינו כלול במחיר . עמדת טעינה מסופקת על ידי חברת פלאגו בהתאם לבדיקת התאמה ואינה כוללת עבודות תשתית נוספות כגון ( אך לא רק) חפירות חציבות, אבנים משתלבות ואביזרים שאינם מופיעים במפרט ההתקנה. מערכות איתור ופוינטר מותנית בחתימה על הסכם התקשרות עם הספק ובכל מקרה אינו כולל דמי מנוי חודשיים. הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים לבין הצבעים כפי שהם במציאות. מערכות הבטיחות הינן מערכות עזר בלבד, הפועלות בתנאים ומגבלות שנועדו לסייע לנהג אך לא להחליפו, ואל לו להסתמך עליהן. המערכות אינן באות להחליף את שליטת הנהג ברכב, שימת לב לתנאי ונסיבות הדרך, ערנות, אחריות ושיקול דעת, נהיגה זהירה והקפדה על החוק. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח