שגרת הטיפולים ברכבך

 

 
דגם ק”מ  תקופה  הערות 
ג’וליה 15000 שנה – 12 חודשים הקודם מבניהם
סטלביו 15000 שנה – 12 חודשים הקודם מבניהם
גולייטה 15000 שנה – 12 חודשים הקודם מבניהם
טונאלה 15000 שנה – 12 חודשים הקודם מבניהם

 

 

למידע מדויק הנוגע לשגרות תחזוקת רכבך, יש לעיין בספר הרכב