קריאת שירות (Recall)

קריאת שירות הינה פנייה יזומה של יצרן הרכב אל בעלי הרכבים לשם ביצוע בדיקה ו/או פעולה מונעת ו/או תיקון ברכב.
פנייה יזומה זאת נקראת “קריאה חוזרת” (Recall).

לבדיקה בחר את מותג הרכב שבבעלותך: