מדיניות פרטיות

תאריך עדכון אחרון  29/10/2023

 1. מבוא
  • ברוך הבא לאתר האינטרנט (להלן: “האתר” או “השירותים“) של חברת סמלת, לרבות החברות הבנות והחברות השותפות בקבוצה (להלן: “סמלת” או “החברה” או “אנחנו“) המייצגת מגוון רחב של מותגי רכב עולמיים מובילים כדלקמן:  Subaru
   , Jeep, Alfa ROMEO Dodge WEY,  Fiat, Abarth, Chrysler, Fiat Professional, Ram, Iveco, Ferrari, Maserati,  HONGQI
  • מדיניות פרטיות זו מפרטת את המידע שאנחנו אוספים אודותיך אגב שימושך באתר ואת השימושים שנעשים במידע זה.
  • סמלת מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר (להלן: “המשתמש(ים)” או “אתה”( ומחויבת להגן על המידע האישי שנאסף אודותיך. אנו ממליצים לך לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות הזו. אם אינך מסכים לה, אתה מוזמן לפנות אלינו במייל הנקוב מטה וננסה להציע לך פתרונות חלופיים.
  • האתר נועד לצורך פרסום, שיווק, מכירת מוצרים ומתן שירות וייעוץ ללקוחות. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים. הביקור באתר והשימוש בשירותים בו כפופים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש המהווים יחד מסמך משפטי מחייב בין המשתמש לבין סמלת.
  • החברה תהיה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולם או חלקם, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות זמינות ותקינות של האתר ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהן. המשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.
  • דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין.
  • המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.
 2. הגדרות:
  • החברה“- חברת סמלת בע”מ (להלן: “סמלת“, “אנחנו” “לנו“) במדיניות פרטיות זו.
  • חשבון“- חשבון ייעודי שנפתח עבורך לשימוש בשירות דרך האתר.
  • עוגיות (Cookies)”- היא מחרוזת אותיות ומספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש.
  • נתוני שימוש” – מתייחס לנתונים שנאספים באופן אוטומטי, בין אם שנוצרו באמצעות השירות או מתשתית השירות עצמה (לדוגמה, משך ביקור בדף).
  • מכשיר/התקן“- כל חומרה המשמשת לגישה לשירות כגון מחשב, מכשיר נייד או טאבלט דיגיטלי.
  • מידע אישי“- נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.
  • שירות/ים” – הכוונה לאתר האינטרנט, אולמות התצוגה, מרכזי השירות , מתחמי מסירת הרכב, מוקד טלפוני ומגוון השירותים המוצעים בהם, בין היתר רכישת רכב חדש ו/או רכישת רכש משומש ו/או ליסינג ו/או אפשרות למתן מימון לרכישת הרכב ו/או  אפשרות לקבלת הצעת מחיר לביטוח ו/או פתיחת אזור אישי וקבלת הצעות לרכישת רכב והשלמתן ו/או תיקון רכב ו/או ביצוע/ תיאום טיפולים ו/או סמלת ADVENTURE ו/או השתתפות בהטבות/מבצעים למיניהם ו/או יצירת קשר וקבלת מידע עם ומהחברה בכל ערוץ כאמור .
  • ספק שירות” – כל ישות, חברה, ארגון או אדם המעבד את המידע האישי ו/או הנתונים (נתוני שימוש או נתונים אישיים) מטעם החברה. הכוונה היא לספקים צד שלישי ו/או אנשים המועסקים על ידי החברה במיקור חוץ כדי להקל ו/או לבצע ו/או לספק את השירות מטעם החברה, או לסייע לחברה במעקב, ניתוח אופן השימוש בשירות ושיפור שירות כפי שנראה צורך.
  • אתה” או “משתמש” – האדם אשר משתמש בשירות ורוכש רכב חדש ו/או ישן ו/או נרשם לאזור אישי ומקבל הצעות ו/או רוכש רכש בליסינג ו/או מקבל מימון לרכב ו/או רוכש שרות סמלת ADVENTURE ו/או גולש באתר ו/או מבקש ליצור קשר דרך האתר ו/או דרך הטלפון באולמות התצוגה.
 3. הסכמה
  • בעת הרישום לאתר ו/או השימוש בשירות הנך מסכים למדיניות פרטיות זו. חלק מהשירותים באתר ובשירות טעונים מסירת פרטים אישיים של המשתמש כגון פרטי התקשרות. מובהר בזאת, כי לא חלה עליך כל חובה שבדין למסור את המידע האמור, אלא אם צוין אחרת, וכן שמסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, מסירת חלק מהמידע האמור עשויה להוות תנאי הכרחי לצורך קבלת השירותים השונים המוצעים באתר.
 4. מידע שאנו אוספים:
  • המידע האישי שנאסף ונעשה בו שימוש על ידי החברה מוגבל אך ורק לנתונים הדרושים לנו על מנת לתת לך חווית שימוש מותאמת אישית או לספק לך שירותים שאתה מבקש במהלך הפעילות השוטפת שלנו, בהתאם לחוק.
  • האיסוף מתרחש כאשר אתה:
 • רוכש רכב חדש ו/או ישן ו/או בליסינג;
 • נרשם לאזור האישי;
 • מקבל מימון לרכב;
 • מקבל הצעת לביטוח
 • מקבל שרות באחד ממרכזי שרות המורשים של החברה
 • משתמש בשירותים המוצעים באתר ו/או באולמות התצוגה כגון הזמנת נסיעת מבחן, קבלת ייעוץ לבחירת דגם רכב, פתיחת קריאת שרות , תיאום טיפול לרכב וכיו”ב;
 • יוצר קשר עמנו באמצעות דואר האלקטרוני ו/או טלפון דרך פרטי ההתקשרות שלנו כפי שמופיעים באתר;
 • גולש באתר באופן חופשי ולומד על השירותים שלנו דרך המידע המוצע באתר.
  • מהו המידע האישי שאנו אוספים:
 • כאשר אתה יוצר איתנו קשר באמצעות טלפון/מייל:
 • שם פרטי ושם משפחה;
 • מספר הטלפון שלך, כתובת הדוא”ל שלך;
 • מספר רכב, עיר מגורים;
 • התוכן של שאלתך ו/או בקשתך.
 • כאשר אתה מבקש הצעת מחיר לרכישת רכב ו/או רוכש רכב חדש/ישן:
 • שם מלא, מספר טלפון נייד, כתובת דוא”ל, כתובת מגורים;
 • תאריך לידה, מספר תעודת זהות;
 • סוג הרכב הנרכש/המוצע;
 • תוכן ההודעה/ההערה וכל מידע אחר שבחרת לשתף;
 • פרטי כרטיס אשראי (אינם נשמרים, ומבוצעים דרך ספק סליקה צד שלישי פלאקארד פיננסי בע”מ- רק תיעוד התשלום כחוק, חשבונית/קבלה).
 • פרטי תשלום – כגון מספר חשבון בנק/סוג בנק וכיו”ב.
 • כאשר אתה נרשם לאזור האישי:
 • שם משתמש, שמך המלא, תעודת זהות, תאריך לידה;
 • כתובת מגורים;
 • מספר הטלפון שלך וכתובת דוא”ל שלך.
 • כאשר אתה מבקש לקבל הצעה/לרכוש רכב בליסינג:
 • שם מלא, מספר טלפון נייד, כתובת דוא”ל, כתובת מגורים;
 • סוג הרכב הנרכש/המוצע;
 • 3 תלושי שכר מעודכנים, 3 חודשים של פירוט עו”ש, ואישור מסגרת אשראי בחשבון
 • אישור חשבון בנק , צילום ת.ז. ;
 • 3 תלושי שכר של בן/בת זוג, 3 חודשי פירוט עו”ש של חשבון הבנק של בן/בת הזוג ואישור מסגרת אשראי
 • תוכן הודעה וכל מידע אחר שבחרת לשתף;
 • פרטי כרטיס אשראי/פרטי תשלום – כגון מספר חשבון בנק/סוג בנק וכיו”ב (אינם נשמרים, רק תיעוד התשלום כחוק-חשבונית/קבלה).
 • לקוח עסקי (עוסק מורשה/עוסק פטור)- בנוסף לכל המידע לעיל, אוספים גם מאזן בוחן, דוח כספי אחרון מבוקר וצילום תעודת עוסק.
 • כאשר אתה מבקש לקבל הצעה/לקבל מימון מטעם החברה:
 • שם מלא, מספר טלפון נייד, כתובת דוא”ל, כתובת מגורים;
 • סוג הרכב הנרכש/המוצע;
 • 3 תלושי שכר מעודכנים ו 3 חודשים של פירוט עו”ש, צילום ת.ז.
 • תוכן הודעה וכל מידע אחר שבחרת לשתף;
 • לקוח עסקי (עוסק מורשה/עוסק פטור) – דוחות מע”מ , נתונים כספיים;
 • פרטי כרטיס אשראי (אינם נשמרים, רק תיעוד התשלום כחוק-חשבונית/קבלה).
 • פרטי תשלום – כגון פרטי חשבון בנק וכיו”ב
 • כאשר אתה נרשם לסמלת ADVENTURE:
 • מס’ רישוי רכב;
 • מס טלפון;
 • מועד הטיול אליו נרשמת;
 • היסטוריית טיולים אליהם נרשמת;
 • העדפות אוכל ( צימחוני / טבעוני / רגיל )
 • כמות האנשים ברכב מסוים במסגרת הטיול.
 • כאשר אתה גולש באתרים שלנו ו/או בדפים/חלקים ספציפיים מהם:
 • נתוני גלישה אוטומטיים הכוללים מידע על מכשיר/התקן שלך;
 • דפדפן האינטרנט;
 • פרטי המכשיר הנייד (ככל שהגלישה מבוצעת ממשכיר נייד);
 • מערכת ההפעלה של מכשיר הקצה ממנו מתבצעת הגלישה;
 • כתובת ה-IP;
 • המיקום שלך;
 • היסטוריית הביקורים באתר, כולל מילות מפתח וחיפושים.

 

 1. שמירת פרטים אישיים
  • מידע שאתה מספק לחברה:
   • המידע עשוי להישמר במערכות המידע של החברה וישמש אותנו כאמור במדיניות פרטיות זו, ולצורכי ניהול החשבון שלך, טיפול בפנייה או בבקשה לרכישת רכב חדש/ישן ו/או בליסינג ו/או קבלת מימון לרכב ו/או רישום לסמלת ADVENTURE ו/או יצירת קשר, שיפור האתר, השירות והתוכן, מתן שירותים, וכד’.
   • רישום לשירותים השונים של החברה – ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הרישום או השימוש בשירותים באתר/בטלפון, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.
  • מידע שנאסף באופן אוטומטי:
   • אנו עושים שימוש במידע זה לצורך ניתוח סטטיסטי ועל מנת לנהל את החשבון שלך ולספק, לשפר ולהתאים אישית את השירותים באתר. נתוני הלוג אינם מידע אישי מזהה ואנו לא משתמשים בהם בשילוב עם מידע אישי מזהה. נתוני הלוג עשויים להישמר גם לאחר סיום שימושכם באתר.
   • ראה בהמשך, שימוש בעוגיות ומשואות רשת.

 

 1. שימוש במידע
  • השימוש במידע כאמור יעשה בהתאם לכל דין, הסכם תנאי שימוש, , מדיניות פרטיות זו ו/או הסכמי רכישה ו/או הסכמי ליסינג ו/או הסכמי מימון , וזאת למטרות והשימושים המפורטים להלן:
   • לצורך מתן השירותים ו/או טיפול בבקשתך לרכישת רכב ו/או רכישה בליסינג ו/או קבלת מימון לרכב ו/או הרשמתך לאזור האישי ו/או הרשמתך לשרות סמלת ADVENTURE ו/או טיפול בבקשתך ליצירת קשר;
   • לשיפור חווית השימוש שלך בשירותים, למדוד את הביצועים של השירותים ולשפר את התוכן והעיצוב שלהם;
   • לצורך עיבוד מידע סטטיסטי באמצעות איסוף וניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי);
   • מטעמים משפטיים (למשל כדי למלא צו שיפוטי, חוק, בקשה ממשלתית וכיו”ב) ;
   • בכדי לזהות, למנוע או לטפל בתרמית, בסוגיות אבטחת מידע או בבעיות טכניות;
   • להגן בפני פגיעה בזכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, פגיעה בפרטיות ולשון הרע;
   • לצורך קבלת פניות ממשתמשים וטיפול בהן;
   • לצורך יצירת קשר, ככל שיעלה הצורך;
   • לצורך אבטחת השירותים המוצעים;
  • השימוש שייעשה במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

 

 1. מאגרי מידע
 • הנתונים הנאספים יישמרו במאגרי המידע של החברה ובאחריותה.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בסעיף שימוש המידע, החברה מתחייבת לקיים את הוראות הדין בכל הנוגע לשמירה והעברה של מידע אישי ונתונים של משתמשי האתר, ומתחייבת לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“) לרבות פרק ב’ לחוק (הגנה על הפרטיות במאגרי מידע), התקנות שהותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות ובכלל זה תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), ה’תשע”ז -2017 (“תקנות אבטחת מידע“), הנחיות רשם מאגרי המידע הרלבנטיות, והכל כפי שיעודכנו מעת לעת.
 • ייתכן שהמידע שלכם יעובד או יועבר מחוץ למדינה שלכם, הכל בהתאם לדינים החלים, ובהתאם למפורט בסעיף 8 מטה.
 • ככל שאיסוף ועיבוד המידע כפוף למערכות דינים אחרות, אזי הבסיס החוקי לעיבוד המידע אודותיך ואודות אחרים על פי אותם דינים עשוי להיות שונה.

 

 1. העברת מידע לצדדים שלישיים:

סמלת לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם את פרטיך האישיים, לרבות כל מידע שנאסף ביחס אליך במהלך שימושך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת, לדוגמה לחברת ביטוח ו/או למוסד פיננסי אחר לקבלת מימון לרכב.
 • בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הסכמי הרכישה למיניהן ו/או להוראות כל דין.
 • בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
 • בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
 • בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 • החברה נעזרת בספקי צד ג’ לצורך מתן השירותים וביצוע שירותים הקשורים לניהול השירות או האתר (לרבות אירוח האתר, אחזקה, אחסון וניהול מאגרי מידע, ניתוחי אתרים ועוד). לצדדים שלישיים אלה יש גישה למידע האישי שלכם אך ורק לצורך מתן השירותים הרלוונטיים לחברה ומחויבים לפעול בהתאם למדיניות פרטיות זו. בכל מקרה ההתקשרות מולם תתבצע בהתאם לחוק הגנות הפרטיות התשמ”א 1981, ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת המידע) ה’תשע”ז-2017.
 • מידע שאינו מזוהה אישית ומידע סטטיסטי אינו נשמר בסודיות ועשוי להיות מועבר.

 

 1. שימוש בעוגיות ומשואות רשת
  • החברה עשויה להשתמש בעוגיות ומשואות רשת (Web beacons) באתר.
  • עוגייה היא מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש. העוגייה מייצגת מצב מסוים של גלישה באתר או שימוש ביישום.
  • משואות רשת הן תמונות גרפיות קטנות המוטבעות בדפי אינטרנט ובתוכן מקוון אחר, ומשמשות את החברה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר.
  • החברה משתמשת בקבצי עוגיות “מתמידים” לצורך שמירת פרטי ההתחברות, זיהוי המשתמש ומידע אחר שיאפשר לכם גישה נוחה לאתר. קבצי עוגיות “זמניים” משמשים לתפעול השוטף של האתר, בדיקת תקינות, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ניטור משתמשים, אבטחת מידע, איסוף מידע סטטיסטי אודות שימוש ונפח שאינו כולל מידע אישי ועוד.
  • להבדיל מקבצים מתמידים, קבצים זמניים נמחקים מהמחשב שלכם כשאתם מתנתקים מהאתר ומהשירותים, לאחר שאתם סוגרים את הדפדפן שלכם. ניתן לסרב לקבל את העוגיות ו/או משואות הרשת באופן עצמאי באמצעות הדפדפן, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך באתר האינטרנט.

 

 1. זכות לעיון, תיקון ומחיקת המידע
  • זכות לעיון במידע ותיקונו תינתן על ידי החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“).
  • הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של החברה, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. החברה תשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ותאפשר לעיין במידע אודותייך לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.
  • הנך זכאי, לאחר שעיינת במידע אודותיך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. החברה תשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.
  • לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו לכתובת: info@samelet.com
  • החברה רשאית לשמור עותק מהמידע בארכיב, כנדרש על פי חוק או לצרכים עסקיים חוקיים.

 

 1. אבטחת מידע
  • החברה מתחייבת לעמוד בהוראות כל דין לעניין אבטחת מידע, לרבות חוק הגנת הפרטיות, ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), ה’תשע”ז-2017.
  • החברה מיישמת מערכות ונהלים עדכניים ומחמירים לאבטחת מידע ומשקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים).
  • החברה מיישמת נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה, לרבות גניבת זהות ו”דיוג” (Phishing”).
  • בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט. באחריות המשתמש לנקוט אמצעי הגנה על מכשיר הקצה המשמש למתן השירותים , ולשמור על חיסיון הסיסמה לאתר (אזור אישי) ולא להעבירה לאף גורם אחר.
  • שימו לב כי אנו לא מבקשים ולא נבקש אף פעם, פרטים על כרטיס האשראי שלכם, סיסמת ההתחברות שלכם באמצעות דואר אלקטרוני (מייל) או בהתקשרות טלפונית.
  • החברה תדווח לרשויות הרלוונטיות על כל אירוע אבטחת מידע שעשוי לסכן ו/או לפגוע באבטחת המידע באופן מידי מהרגע בו נודע לה על האירוע.

 

 1. אתרים אחרים
  • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים או משאבי אינטרנט אחרים. כאשר תקליק על אחד מקישורים אלה תתחבר לאתר או משאב אינטרנט אחר, אשר עלול לאסוף מידע אודותיך מרצונך או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות.
  • כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותך הבלעדית ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד סמלת בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים. אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים.

 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות
  • סמלת שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי , ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לשינויים.
  • במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין. באחריותך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותאריך העדכון שלה מעת לעת
 2. צור קשר

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, ניתן לפנות אלינו לכתובתנו ברחוב המגשימים 6א’ פתח תקווה ו/או בטלפון מספר: 8545* ו/או בדוא”ל: info@samelet.com.