Ferrari- Meet The Legends 07/2022
07/2022

לקוחות פרארי בביקור נדיר באוסף פרטי של רכבי קצה סופר ייחודיים ונדירים ברמה בינלאומית.

טעימה של היסטוריה מופלאה, תשוקה של אספן שהיא מעבר לתחביב, תשוקה לידע, למורשת, לאסתטיקה ולשלמות.

את הרגעים היפים והקסומים תיעד בכישרון רב עמית אגרונוב.