ABARTH Independence day Road trip 04/2021
04/2021

מיד עם כיבוי המנגלים שהודלקו ביום העצמאות, יצאו העקרבים לטיול כביש מעורר חושים בהובלתו של עומר גלברט

כבישים מפותלים, אתרים היסטוריים מרתקים, נופים מרהיבים ובעיקר חברה טובה – הכל היה שם..

צילום – עמית אגרונוב