טופס פתיחת ספק

בטופס זה תוכל\י לשלוח את כל הפרטים הדרושים לפתיחת ספק חדש במערכות סמלת.
נא להוריד את טופס פתיחת ספק מכאן

נא להוריד את טופס עדכון מסב מכאן

בסיום מילוי הפרטים יש להעלות את הטפסים החתומים
אנא הקפד\ידי להעלות את כל מה שדרוש באיכות מירבית.
גלול מטה