Hero image Hero image

ג’יפ גלדיאטור – קטלוג תוספות

קטלוג תוספות

גריל מושחר MOPAR

2,990

גריל בצבע שחור

Feature image

ציפוי אמבטיה MOPAR

3,400

ציפוי ארגז שחור

Feature image
Feature image

חבילת תוספות

ADVENTURE PACK 30L

2,990

– מקרר 30L
– ערכת חילוץ
– ערכת קפה אלפינית

Feature image
Feature image
Feature image
Feature image

ADVENTURE PACK 50L

3,300

– מקרר 50L
– תיק חילוץ
– ערכת קפה אלפינית

Feature image

חבילת איתוראן

7,600

– איתוראן פרימיום
– מצלמת דרך
– מרימי שמשות

Feature image

חבילת מיגונים מורחבת

6,900

– מיגון גיר
– מיגון גחון
– מיגון דיפרנציאל קדמי + אחורי

Feature image

חבילת פוינטר

7,600

– פונטר פרימיום JAM
– מצלמת דרך
– מרימי שמשות

Feature image

חבילת שטח גלדיאטור

11,500

– מיגון גיר
- מיגון גחון
- וו גרירה נשלף
– מדרגות טרייל

Feature image

חבילת שטח מורחבת גלדיאטור

25,600

– מיגון גיר + מיגון גחון
– מיגון דיפרנציאל קדמי + אחורי
– וו גרירה נשלף
– מדרגות טרייל
– פגוש קדמי + כננת

Feature image

המפרטים והנתונים המוצגים הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים בהכרח לדגם מסוים. המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי . כל המחירים כוללים מע”מ, המפרט עשוי לכלול פרטים / תוספות אופציונליים בתשלום.
ההתקנות מבוצעות על ידי ספקים חיצוניים עימם התקשרה החברה לצורך זה ( להלן-‘ הספק’) בהתאם לאישורם דרישותיהם ובהתאם להתאמת הרכב. האחריות למוצר, ככל וקיימת, ניתנת על ידי הספק בהתאם לכתב האחריות הניתן על ידו. חלק מהאביזרים נדרשים בשינוי מבנה ברישיון הרכב, שינוי המבנה אינו כלול במחיר . עמדת טעינה מסופקת על ידי חברת פלאגו בהתאם לבדיקת התאמה ואינה כוללת עבודות תשתית נוספות כגון ( אך לא רק) חפירות חציבות, אבנים משתלבות ואביזרים שאינם מופיעים במפרט ההתקנה. מערכות איתור ופוינטר מותנית בחתימה על הסכם התקשרות עם הספק ובכל מקרה אינו כולל דמי מנוי חודשיים. הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים לבין הצבעים כפי שהם במציאות. מערכות הבטיחות הינן מערכות עזר בלבד, הפועלות בתנאים ומגבלות שנועדו לסייע לנהג אך לא להחליפו, ואל לו להסתמך עליהן. המערכות אינן באות להחליף את שליטת הנהג ברכב, שימת לב לתנאי ונסיבות הדרך, ערנות, אחריות ושיקול דעת, נהיגה זהירה והקפדה על החוק. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח