Hero image Hero image

סובארו אאוטבק – קטלוג תוספות

קטלוג תוספות

וו גרירה קבוע

4,590

וו גרירה קבוע אאוטבק

Feature image

חבילת תוספות

Ituran Pack- LIMITED

4,450

– איתוראן פעיל
– איתוראן פאל
– מרים שמשות
– מקפל מראות חשמלי

Feature image

Ituran Pack- LUXURY

4,450

– איתוראן פעיל
– איתוראן פאל
– מרים שמשות
– סוגר גג חשמלי

Feature image

LIMITED Comfort Pack

5,790

– מרים שמשות
– סוגר גג חשמלי
– איתוראן 7002+ 2 רדום (2 פאל) SU

Feature image

LIMITED POINTER Pack

5,790

– מרים שמשות
– סוגר גג חשמלי
– פוינטר טופ + 2 רדום (טריפל) SU

Feature image

OUTBACK COMFORT SUV

3,990

– מגן העמסה בפגוש אחורי שחור
– שטיח גומי לתא המטען
– סט מגיני דלתות
– סט מגיני מדרכות כסוף

Feature image

Pointer Pack- LIMITED

4,450

– פוינטר פעיל
– פוינטר דאבל
– מרים שמשות
– מקפל מראות חשמלי

Feature image

Pointer Pack- LUXURY

4,450

– פוינטר פעיל
– פוינטר דאבל
– מרים שמשות
– סוגר גג חשמלי

Feature image

המפרטים והנתונים המוצגים הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים בהכרח לדגם מסוים. המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי . כל המחירים כוללים מע”מ, המפרט עשוי לכלול פרטים / תוספות אופציונליים בתשלום.
ההתקנות מבוצעות על ידי ספקים חיצוניים עימם התקשרה החברה לצורך זה ( להלן-‘ הספק’) בהתאם לאישורם דרישותיהם ובהתאם להתאמת הרכב. האחריות למוצר, ככל וקיימת, ניתנת על ידי הספק בהתאם לכתב האחריות הניתן על ידו. חלק מהאביזרים נדרשים בשינוי מבנה ברישיון הרכב, שינוי המבנה אינו כלול במחיר . עמדת טעינה מסופקת על ידי חברת פלאגו בהתאם לבדיקת התאמה ואינה כוללת עבודות תשתית נוספות כגון ( אך לא רק) חפירות חציבות, אבנים משתלבות ואביזרים שאינם מופיעים במפרט ההתקנה. מערכות איתור ופוינטר מותנית בחתימה על הסכם התקשרות עם הספק ובכל מקרה אינו כולל דמי מנוי חודשיים. הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים לבין הצבעים כפי שהם במציאות. מערכות הבטיחות הינן מערכות עזר בלבד, הפועלות בתנאים ומגבלות שנועדו לסייע לנהג אך לא להחליפו, ואל לו להסתמך עליהן. המערכות אינן באות להחליף את שליטת הנהג ברכב, שימת לב לתנאי ונסיבות הדרך, ערנות, אחריות ושיקול דעת, נהיגה זהירה והקפדה על החוק. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח