Hero image Hero image

סובארו BRZ – קטלוג תוספות

קטלוג תוספות

מצלמת דרך קדמית ואחורית

1,500

מצלמה קידמית ואחורית המתעדת את הנסיעה

Feature image

חבילת תוספות

ITURAN PREMIUM PACK- BRZ AT

5,990

איתוראן 7002 + PAL
מרים שמשות FO
מקפל מראות חשמלי

Feature image

ITURAN PREMIUM PACK- BRZ MT

7,000

חיישני חניה אחוריים
איתוראן 7002 + PAL
מרים שמשות FO
מקפל מראות חשמלי

Feature image

POINTER PREMIUM PACK- BRZ AT

5,990

פוינטר
מרים שמשות FO
מקפל מראות חשמלי

Feature image

POINTER PREMIUM PACK- BRZ MT

7,000

חיישני חניה אחוריים
פוינטר דאבל
מרים שמשות FO
מקפל מראות חשמלי

Feature image

המפרטים והנתונים המוצגים הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים בהכרח לדגם מסוים. המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי . כל המחירים כוללים מע”מ, המפרט עשוי לכלול פרטים / תוספות אופציונליים בתשלום.
ההתקנות מבוצעות על ידי ספקים חיצוניים עימם התקשרה החברה לצורך זה ( להלן-‘ הספק’) בהתאם לאישורם דרישותיהם ובהתאם להתאמת הרכב. האחריות למוצר, ככל וקיימת, ניתנת על ידי הספק בהתאם לכתב האחריות הניתן על ידו. חלק מהאביזרים נדרשים בשינוי מבנה ברישיון הרכב, שינוי המבנה אינו כלול במחיר . עמדת טעינה מסופקת על ידי חברת פלאגו בהתאם לבדיקת התאמה ואינה כוללת עבודות תשתית נוספות כגון ( אך לא רק) חפירות חציבות, אבנים משתלבות ואביזרים שאינם מופיעים במפרט ההתקנה. מערכות איתור ופוינטר מותנית בחתימה על הסכם התקשרות עם הספק ובכל מקרה אינו כולל דמי מנוי חודשיים. הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים לבין הצבעים כפי שהם במציאות. מערכות הבטיחות הינן מערכות עזר בלבד, הפועלות בתנאים ומגבלות שנועדו לסייע לנהג אך לא להחליפו, ואל לו להסתמך עליהן. המערכות אינן באות להחליף את שליטת הנהג ברכב, שימת לב לתנאי ונסיבות הדרך, ערנות, אחריות ושיקול דעת, נהיגה זהירה והקפדה על החוק. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח