המחיר מתייחס לדגם Action HB 500e לצבע לבן בלבד, ג'אנט רגיל. המחיר אינו כולל אבזור ותוספות. מחיר כולל א. רישוי 120,458 ₪ תוקף מחירון 07/23. מסלול מחיר חודשי הינו הלוואת מימון ללקוחות שיאושרו מעל גיל 24 באמצעות גורמים מממנים צד ג', באחריותם ובכפוף להסכמתם ואישורם ועפ"י יתר תנאיהם ובטחונות נדרשים. מסלול מימון של 60 תשלומים חודשיים בתוספת מקדמה ותשלום בסוף תקופה . מבוסס על ריבית פריים + 2% (וכפוף לשינויים בריבית הפריים) ובתוספת עמלת הקמה של 1% מגובה ההלוואה + דמי שעבוד בסך 365 ₪. לא כולל אגרת רישוי שתיווסף למקדמה. מסלול ליסינג הינו עסקת החכרה ל- 36 חודשים של רכב הנותר בבעלות ועל שם החברה, בכפוף לתשלום חד פעמי ראשון בסך 8,900 ₪ ו- 36 תשלומים חודשיים בתוספת מקדמה ותשלום סוף תקופה בהתאם לרמת הגימור המוצעת, צמודים לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן. תמחור זה תקף לנסיעה של 20,000 ק"מ בשנה לנהג מעל גיל 24 ורישיון מעל לשנה לפחות ולא כולל אגרת רישוי, ביטוח חובה, צד ג' ומקיף, טיפולי שגרה בהתאם להנחיות היצרן וספר הרכב במרכזי השירות של סמלת, ומיגון על פי דרישות הביטוח. כפוף לחיתום, אישור, בטחונות ויתר תנאי העסקה כפי שיפורטו בהסכם ככל וייכרת. אי השלמת תקופת העסקה כרוך בתשלום קנסות יציאה. אי עמידה בתנאי העסקה כמוהו כאי פירעון הלוואה ועלול לגרום לחיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. החברה תהא רשאית להעביר את הרכב לחזקתה באופן מידי. נתוני הצריכה הם על פי נתוני מעבדה – הצריכה וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה, מצב הצמיגים, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה, גיל הסוללה, ושימוש בהתקן טעינה תקין ויכולים אף להגיע לפער משמעותי לעומת נתוני המעבדה. אבזור בהתאם למפרט הדגם הנרכש / המוחכר. הגורם המממן שומר על זכותו לשנות את תנאי המסלולים או לבטלם בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח
הנתונים המוצגים לעיל הם בגדר סימולציה בלבד ואינם התנאים המחייבים לעניין האשראי, ומובהר כי התנאים המחייבים להעמדת אשראי הם רק אלה הכלולים בהסכם שייחתם מול נותן האשראי/סמלת מימון, מקום בו נותן האשראי / סמלת מימון הסכימ/ה להעמיד אשראי, ובהתאם לטופס ריכוז הפרטים שיימסר ללקוח לפני העמדת האשראי. המימון מועמד על ידי סמלת מימון בע"מ, ח.פ. 516393469, בעלת רישיון למתן אשראי – מורחב (מ.ר. 63181) ו/או על ידי צדדים שלישיים.
ממונה פניות הציבור סמלת מימון . מר דרור ישראלי . טל- 03-5655618. מייל –drori@samelet.com