המחיר מתייחס לדגם Action HB 500e לצבע לבן בלבד, ג'אנט רגיל. המחיר אינו כולל אבזור ותוספות. מחיר כולל א. רישוי 130,467 ₪ תוקף מחירון 01/24. רכב יד שניה, חדש 0 ק"מ אשר לא בוצעו בו שימוש למעט לצורך שינוע והכנה למכירה, כאשר היד הראשונה היא יבואן הרכב הרישמי. מפרט הרכב והאחריות זהה לרכב יד ראשונה. הלוואת מימון ללקוחות שיאושרו מעל גיל 24 באמצעות סמלת מימון, באחריותם ובכפוף להסכמתם ואישורם ועפ"י יתר תנאיהם ובטחונות נדרשים. עד- 60 תשלומים חודשיים קבועים בתוספת מקדמה. בתוספת עמלת הקמה של 1.5% מגובה ההלוואה + דמי שעבוד בסך 350 ₪ ללא תוספת מע"מ. לא כולל אגרת רישוי שתיווסף למקדמה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום לחיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה. קיבולת הסוללה מצטמצמת לאורך זמן ובכלל זה כתוצאה מאופן השימוש. הגורם המממן שומר על זכותו לשנות את תנאי המסלולים או לבטלם בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. .
הנתונים המוצגים לעיל הם בגדר סימולציה בלבד ואינם התנאים המחייבים לעניין האשראי, ומובהר כי התנאים המחייבים להעמדת אשראי הם רק אלה הכלולים בהסכם שייחתם מול נותן האשראי/סמלת מימון, מקום בו נותן האשראי / סמלת מימון הסכימ/ה להעמיד אשראי, ובהתאם לטופס ריכוז הפרטים שיימסר ללקוח לפני העמדת האשראי. המימון מועמד על ידי סמלת מימון בע"מ, ח.פ. 516393469, בעלת רישיון למתן אשראי – מורחב (מ.ר. 63181) ו/או על ידי צדדים שלישיים.
ממונה פניות הציבור סמלת מימון . מר דרור ישראלי . טל- 03-5655618. מייל –drori@samelet.com