שגרת הטיפולים ברכבך

 

 

 

 

 

 

 

 

דגם ק”מ  תקופה  הערות 
XV 15000 שנה – 12 חודשים הקודם מבניהם
Forester 15000 שנה – 12 חודשים הקודם מבניהם
BRZ 15000 שנה – 12 חודשים הקודם מבניהם
B4 15000 שנה – 12 חודשים הקודם מבניהם
Outback 15000 שנה – 12 חודשים הקודם מבניהם
WRX STI 15000 שנה – 12 חודשים הקודם מבניהם
Impreza 15000 שנה – 12 חודשים הקודם מבניהם
Evoltis 15000 שנה – 12 חודשים הקודם מבניהם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למידע מדויק הנוגע לשגרות תחזוקת רכבך, יש לעיין בספר הרכב